Mieszkania chronione

Polegają na pomocy społecznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, które w wyniku zdarzenia losowego straciły swoje bezpieczne miejsce zamieszkania i wymagają okresowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale jednocześnie nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki. Aby pomóc w zaspokojeniu tej potrzeby, przygotowane zostało mieszkanie chronione przeznaczone dla 3 osób (12m2/os.).

W pomieszczeniu mieszkalnym, dla każdej osoby zostanie zapewnione:

  • łóżko, szafa ubraniowa, szafka nocna, stół oraz krzesła.

Mieszkanie chronione prócz pomieszczeń mieszkalnych składa się z:

  • kuchni, łazienki, miski ustępowej w łazience i przestrzeni komunikacji wewnętrznej.

Kuchnia wyposażona jest w:

  • kuchenkę, zlewozmywak, chłodziarkę oraz meble kuchenne, sprzęt i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków.

Łazienka wyposażona została w:

  • natrysk, umywalkę oraz miskę ustępową.

 

W ramach mieszkania chronionego, mieszkaniec ma możliwość wykształcenia umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez codzienny kontakt ze społecznością lokalną, właściwe wykorzystanie czasu wolnego, znajomość topografii swojego miejsca zamieszkania czy poprzez samodzielne podejmowanie decyzji.  Osoby te, mogą zatem prowadzić normalne, codzienne życie. To alternatywne, tymczasowe rozwiązanie ich problemu.