O nas

Spółdzielnia Socjalna ,,MAŁOPOLANIN” została utworzona 16.02.2018 r. przez dwa podmioty prawne tj. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,KLUCZ” oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ,,Źródełko”. Naszą misją jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami a także niesamodzielnych seniorów. Znaczna większość pracowników Spółdzielni to osoby, które były długotrwale bezrobotne a także osoby niepełnosprawne. Poprzez działania Spółdzielni osoby te otrzymały szansę reintegracji zawodowej i społecznej. Niemniej jednak, osoby, które tworzą naszą kadrę cechują się profesjonalizmem, życzliwością i zaangażowaniem.

Działalność Spółdzielni opiera się na trzech głównych obszarach, tj.:

  1. FOOD TRUCK – sprzedaż produktów ,,na słodko”.
  2. Rękodzieło – wytwarzane przez osoby niepełnosprawne we współpracy z ŚDS-ami i WTZ-ami.
  3. Usługi opiekuńcze – świadczone osobom starszym i niepełnosprawnym zamieszkujących powiat olkuski.

Cechuje nas indywidualne podejście do klienta oraz atrakcyjne ceny. Nasze oferty skierowane są zarówno do osób prywatnych jak również do firm.