Test

Dane klienta (Klient jest również osobą do kontaktu oraz osobą na którą wystawiane są faktury)
Dane osoby wymagającej opieki
Stan zdrowia osoby wymagającej opieki: SamodzielnieZ pomocą (laska, balkonik)Na wózkuOsoba leżąca

Problemy ze wzrokiem: TakNie
Problemy ze słuchem: TakNie

Choroby podopiecznego
Pozostałe informacje
Wymagane czynności, wchodzące zakres obowiązków opiekunki: Proszę wstawić znak X w odpowiednie kratki.
Usługi Podstawowe
Usługi Dodatkowe
Usługi Specjalistyczne